Monday, February 23, 2009

Ingezonden Brief aan de Redactie van Elsevier

Geachte Redactie van Elsevier,

Het is schandalig dat:

1. Kuethe meedoet aan de demonisering van de Republikeinse partij, wiens acties (de Chicago Tea Party) grote navolging verdienen in Europa;

2. Kuethe meedoet aan het moreel buiten de orde stellen van legitieme en noodzakelijke oppositie;

3. Kuethe meedoet aan de devaluatie van het concept 'Jihad', mede gezien we momenteel onder vuur liggen van de Derde Jihad;

4. Kuethe meedoet aan de persoonsverheerlijking van de extreem linkse President Obama.

Het valt ons wellicht niet meer zo op in Europe, maar de grootscheepse overheveling van privaat geld naar de publieke kas heeft niets te maken met liberaal-democratie, maar alles met collectief linksisme.

Amerikanen die de Grondwet en de filosofische principes van individuale rechten respecteren, moeten niets hebben van Obama's Keyeniaanse coup.

En nee, Kuethe, Elsevier, VVD en al die andere misleide Europeanen, die denken dat Amerikaanse liberalen bij de Democraten zitten - Neen, echte Liberalen en Libertijnen zitten al jaren bij de Republikeinen!

De Democratische Party is overgenomen door postmoderne Marxisten, die de revolutie nieuw leven hebben ingeblazen en nu bezig zijn alsnog een egalitaire heilstaat te stichten onder een nieuw label.

Vroeg of laat zullen we er allemaal wel van horen (of voelen)!

No comments: