Sunday, February 7, 2010

De economische crisis “back to the future”

"De crisis in de jaren dertig van de vorige eeuw, zoals zo veel perioden met ernstige werkloosheid, was eerder het gevolg van wanbeleid door de overheid dan van een natuurlijke instabiliteit in de economie. ... De politiek van Roosevelt was zeer destructief. Het heeft de duur en de ernst van de crisis onnodig verernstigd."

-- Milton Friedman (1912-2006), winnaar Nobelprijs voor Economie, en economisch adviseur van President Ronald Reagan.
Deel I

In een recent artikel in Wall Street Journal, getiteld ”Atlas Shrugged: From Fiction to Fact in 52 Years”, vertelt senior economisch correspondent Stephen Moore, hoe in zijn tijd bij het Libertarische Cato Institute, een nieuwkomer die “Atlas Shrugged” niet had gelezen, als 'maagd' werd aangeduid. Doorwrochte kennis van Ayn Rands klassieke roman (Nederlandse titel “Atlas in Staking”) over de economische slachting veroorzaakt door een niets-ontzienende overheid, was zowat een harde eis om bij het instituut te mogen werken. “Als de tegenwoordige politici over de staking van “Atlas” zouden hebben gelezen”, verzucht Moore, “dan zouden de huidige problemen een stuk sneller worden opgelost”. Velen die Rands werk kennen hebben reeds opgemerkt, dat politici vandaag exact die acties ondernemen, die Rand in “Atlas” aan de kaak stelde.

- Illustratie: "Atlas Shrugged" boekomslag, ontwerp van Nick Gaetano -

Het duizend bladzijden tellende boek werd in 1957 uitgebracht en was meteen een bestseller. Ayn Rand ontvluchtte als jonge vrouw de Sovjet Unie. Ondanks haar jeugd verraadde ze een diep inzicht in totalitaire systemen en de destructie die socialisme teweegbrengt. In 1957 was Rand al een begrip in Amerika. In een onderzoek in 1991 wezen lezers de klassieker aan als het meest invloedrijke boek, na de Bijbel.

Rands roman is gebaseerd op een unieke filosofie die Rand zelf ontwikkelde en die zij Objectivisme heeft genoemd. Het zou haar theorie geen recht doen die in een paar zinnen te schetsen, maar de moraal van het verhaal is deze: politici reageren altijd op een crisis - die ze in de meeste gevallen zelf veroorzaakt hebben - met het creëren van regelgeving, wetten en reguleringen. Deze veroorzaken op hun beurt nog meer problemen, hetgeen politici aanzet tot nog meer regelgeving, wetten en reguleringen. Die neerwaartse spiraal herhaalt zich, tot de sectoren die de economie moeten dragen, uiteindelijk ineen zijgen onder de collectieve lastendruk.

De huidige crisis werd veroorzaakt doordat federale regeringen sinds President Carter een beleid voeren, dat private banken dwingt op te treden als uitvoerders van sociaal overheidsbeleid. Onder de "Community Reinvestment Act" worden banken onder het mom van sociale rechtvaardigheid verplicht positieve discriminatie toe te passen. De huidige president Obama heeft in 1995 eigenhandig Citibank aangeklaagd voor het weigeren van een hypotheek op grond van 'rassendiscriminatie'. Banken werden zo verplicht hypotheken te verstrekken aan mensen die zich deze eigenlijk niet konden veroorloven. De semi-overheidsbanken, Fannie Mae en Freddie Mac kochten al deze zogenaamde 'subprime' hypotheken op en verkochten die op de markt als normale effecten.

In “Atlas” worden de rondpompers van kapitaal beschreven als “de plunderaars en hun regelgeving”. Iedere wet heeft een goedaardig klinkende naam, zoals de Anti-graaiwet om inkomens te verdelen, en de Gelijkheids- en kansenwet, die regelt dat zakenmensen niet meer dan een onderneming mogen hebben, zodat “anderen ook een kans hebben”. De Anti-hond-eet-hond-wet heeft tot doel faillissementen tegen te gaan die het gevolg zijn van “moordende concurrentie”.

Die wetten en regels klinken absurd, maar ze zijn niet veel gekker dan de plannen die er momenteel in diverse regeringszetels gelanceerd worden. Washington heeft net de 700 miljard dollar kostende "Emergency Economic Stabilization Act" en "Auto Industry Financing and Restructuring Act" bedacht.

President Obama zat nog geen honderd dagen in het Witte Huis toen hij het "American Recovery and Reinvestment Plan" ondertekende. Die wet zal de federale begroting, onder President Bush in acht jaar tijd reeds uitgegroeid tot 1.5 biljoen dollar, verhogen met nog eens 1 biljoen.

Het huidige economische beleid komt rechtstreeks uit “Atlas Shrugged”. Hoe incompetenter de ondernemer, hoe meer subsidie er in de onderneming wordt gepompt. Er is reeds 2 biljoen dollar aan subsidies verstrekt aan omvallende verzekeringsmaatschappijen, banken, investeerders, en autofabrieken. De volgende die staan te trappelen zijn projectontwikkelaars, de staalindustrie, chemische fabrieken, luchtvaartmaatschappijen, etanolboeren, bouwers - ja, zelfs katviskwekers en pornofilmproducenten. Iedere 'bailout', bedoeld om de “markt te kalmeren”, betekent weer een biljoen dollar naar de knoppen.

Zoals Rand al had voorzien worden incompetente bestuurders die hun bedrijf op de klippen laten lopen behandeld als slachtoffer, terwijl slimme zakenmensen die toch nog winst weten te maken worden neergezet als misdadigers.

Deel II

In de jaren vijftig waren de spoorwegen een van de belangrijkste pijlers van de Amerikaanse economie. In “Atlas” heeft de energieke spoorwegonderneemster, Dagny Taggart, een geweldige toekomstvisie maar ze wordt zo tegengewerkt door overheidsingrijpen, dat een faillissement erop volgt. Overdreven? Een recente headline in the Wall Street Journal kopte, “Spoorwegverladers vragen het Congres tarieven te reguleren”.

Atlas” verhaalt ook over een ondernemer die een wondermetaal heeft uitgevonden. In naam van het publieke belang eisen politici dat de uitvinder naar Washington wordt geroepen om het patent op zijn uitvinding over te dragen aan de overheid.

- Illustratie: boekomslag van Ayn Rands "The Virtue of Selfishness", herdrukt in"Capitalism: the Unknown Ideal". Ontwerp van Nick Gaetano: "Man's Rights" -
De scene doet sterk denken aan een gebeurtenis vorig jaar, toen zes bankdirecteuren door de Minister van Financiën, Paulson naar Washington werden geroepen. Daar kregen ze te horen, dat ze een document moesten ondertekenen waarin stond, dat een percentage van de winst voortaan zou worden afgedragen aan de overheid. De ambtenaren van Financiën verzekerden hen dat deze afpersing een publiek belang diende.

Atlas in Staking” is een ode aan de ondernemer, de producent van welvaart door menselijk vernuft die voor eigen rekening risico's neemt. Er weerklinkt een constante waarschuwing door in het boek. In een cultuur waarin winst, welvaart en creativiteit niet worden gewaardeerd, is welvaart gedoemd te verdwijnen.

Atlas” eindigt met de economie in comateuze staat. Uiteindelijk komen politici radeloos aan bij zakenman John Galt, die zich in de chaos staande heeft weten te houden. Ze vragen hem hen te helpen de economie er weer bovenop te krijgen. De discussie zou vandaag gevoerd kunnen zijn:
Galt: "Jullie vragen me om Economisch Dictator te worden?"
Mr. Thompson: "Ja!"
"En jullie zullen iedere order opvolgen?"
"Ja, natuurlijk!"
"Begin dan maar met de afschaffing van de inkomstenbelasting."
"Oh, nee!" riep Mr. Thompson. "Dat kunnen we niet doen . . . Hoe zouden we de ambtenaren moeten betalen?"
"Ontsla ze maar."
"Oh, nee!"
De inkomstenbelasting afschaffen, dat zou werkelijk een injectie voor de economie zijn. Maar regeringen doen het tegenovergestelde. In naam van solidariteit worden de belastingen juist verhoogd.

David Kelley, voorzitter van de “Atlas Society”, conservator van Rands ideeën, zegt dat de boodschap na verloop van jaren steeds pregnanter is geworden. Er zijn plannen om “Atlas” te verfilmen, met Angelina Jolie in de rol van de spoorwegheldin. Kelley grapt dat het niet meer nodig is: we maken het nu in werkelijkheid mee!

Door de griezelige parallellen met de huidige crisis zijn de verkopen van “Atlas” de laatste zeven weken verdrievoudigd in vergelijking met dezelfde periode in 2008. Yaron Brook, directeur van het “Ayn Rand Center for Individual Rights” heeft recentelijk bekendgemaakt dat vorige jaar een record aantal van 200.000 exemplaren is verkocht.

Mensen zijn terecht bezorgd over de economische crisis, het stijgende overheidsingrijpen en pogingen van de overheid om de economie te reguleren. Ayn Rand begreep en benoemde de onderliggende oorzaken van economische crises. In haar boek bepleit ze een zowel praktische als principiële oplossing: scheiding van staat en economie.

Illustraties in dit artikel dank aan Quent Cordair Fine Art Gallery voor Romantisch Realisme


- Cartoon links: Day by Day, door Chris Muir (klik om te vergroten) -

Meer lectuur: "Meltdown: A Free-Market Look at Why the Stock Market Collapsed, the Economy Tanked, and Government Bailouts Will Make Things Worse" - Thomas E. Woods Jr., Ron Paul

Lees en blader in het boek in de Amazon Online Reader.

Yaron Brook, directeur van het Ayn Rand Instituut spreekt over de crisis op Glenn Beck:


Gerelateerd:

- BNet: "Why Do CEOs (Still) Love Ayn Rand" of "Wat Objectivisme Niet Is"

Thursday, January 21, 2010

Wilders' Pearls Before Swine

In addition to our series on the Wilders trial and the corruption of the law (part Ipart II), the following is the text of the speech Geert Wilders delivered yesterday at the Court of Appeal in Amsterdam.

Such fine words have not been uttered very often within the walls of the multicultural Shangrila. It would have been great to see how the MSM would have spun it. Regrettably the text isn't very open to interpretation. As a consequence it may be filed under the category 'buried news'.

Here's the text.
Mr Chairman, members of the Court,

For a brief moment I'd like to make use of my right to speak before the Court.

Of all our achievements freedom is at the same time the most cherished and most vulnerable. People have devoted their lives to this cause and indeed have died for it. Freedom in this country is the sum total of centuries. It is the result of a truly unique history that has led us where we are today.

I believe with all my heart and soul that freedom in our country is under attack. Our heritage - liberty - of which many generations could only dream, is no longer a given, can no longer be taken for granted.

I am devoting my life to the defense of liberty. I am aware of the risks involved and I am paying the price every day. It is my duty and therefore I stand before you today.

I know my words can be harsh sometimes, but they are never without a purpose. I do not intend to spare the ideology of conquest and destruction. But neither is it my intention to hurt people. I've got nothing against Muslims. I have an issue with Islam and the Islamization of our country, because Islam cannot be reconciled with liberty.

Future generations will question how we, in 2010, in this place, in this hall, have served our most precious achievement; if freedom exists for both parties in this debate, if there's freedom also for Islam critics, or if only one side may be heard in this debate in this country. Is the freedom of speech for everyone, or is it only for some? The answer to that question, is also the answer to the question if freedom still has a home in this land.

Liberty never was the possession of an elite group; it always was the heritage of everyone. It blesses everyone equally.

Lady Justice is wearing a blindfold, but she can listen all the better. I hope she hears the following words loud and clear.

It isn't just a right, but it's also the duty of free people to stand up against an ideology that is a threat against liberty. Thomas Jefferson, the third President of the United States was right: the price of liberty is eternal vigilance.

I hope the freedom of expression will triumph in this trial. That I may be cleared of the charges, but also that the universal freedom of speech may survive.

And finally, Mr. Chairman, members of the Court,

This trial deals with the freedom of expression. But it is also about truth. Is what is specified in the indictment true, and are the equations I've made, correct? If all that is true how can it be punishable by law? That's why I am asking you emphatically to grant me my requests for witnesses and expert-witnesses in the field of the freedom of speech. But I also request you to publicly grant me in full my requests for witnesses and expert-witnesses in the field of Islam.

I'm not just referring to Messrs Jansen and Admiraal, but also to expert-witnesses from Israel, the United States, the United Kingdom and other countries. I have to be able to defend myself. I have to show that what I've said is the truth. Please do not prohibit me this. Without these witnesses I can't defend myself and that, in my opinion, would make this an unfair trial.

Geert Wilders

You can send your reaction to Geert Wilders directly.

Tuesday, January 5, 2010

Climategate: Leaked Before it Was Hacked

The Climate Research Unit (CRU) of the University of East Hadley at Hadley was leaked before it was 'hacked'.

Paul Hudson, weather presenter and climate correspondent for the BBC posted on November 23 on his blog, that whilst he was busy performing his forecasting duties, he had been sitting on the information since ... October 12 (!). He promised to comment on his page as soon as he could free up some time.

The story broke only on November 19! The discrepancy has never been explained, until today. Climategate was leaked before it was hacked. When Hudson didn't do anything with the information, the whistleblower(s) - in the run up to Nopenhagen - had to take other measures to break the story.

Read it all. Should the BBC take down the page, the screenshot is below.


New information reveals that the now-famous break-in of the computers at the University of East Anglia— which revealed that in a few instances leading climatologists seemingly massaged data to show more global warming and discussed excluding contradictory research— in fact, may not have been the act of an intruder. A detailed analysis of the East Anglia’s files by Canadian network engineer discloses that the emails and documents were likely leaked by an internal source, spotlighting a perennial but often neglected threat — old-fashioned espionage or whistle-blowing. (...) >>>

Update:

Is Paul Dennis the hero of the piece?


doodle.png by CassandraTroy on Aviarydoodle.png by CassandraTroy on Aviary